O nás

Sme občianske združenie kamarátov a nadšencov horskej cyklistiky. Pôsobíme na území severného Podpolania v chotároch Poník a Dúbravice. Našim cielom je zviditelniť a spropagovať túto oblasť, najmä v budovaní a vytyčovaní cyklotrás, pre ktoré sú tu vynikajúce prírodné podmienky.